Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024 qua các con số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
dn-thang-6-8818.jpg

Trong tháng, cả nước có 15,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 85,6 nghìn lao động, tăng 19,1% về số doanh nghiệp, tăng 53,4% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 5 năm 2024.

tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-thang-6-nam-2024-1852.jpg

Nếu so với cùng kỳ năm 2023, tăng 13,1% về số doanh nghiệp, tăng 3,1% về số vốn đăng ký và giảm 17,6% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,1 tỷ đồng, tăng 28,9% so với tháng trước và giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 7,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,6% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023.

tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-6-thang-dau-nam-2024-9672.jpg

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 80,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 744,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 512 nghìn lao động, tăng 6,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký và tăng 0,4% về số lao động so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

dn-thanh-lap-moi-trong-6-thang-tu-nam-2020-den-2024-9769.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-thanh-lap-moi-nhieu-nhat-trong-6-thang-dau-nam-2024-7372.jpg

Nếu tính cả 792,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 23,1 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2024 là 1.537,1 nghìn tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 39,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2024 lên gần 119,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân một tháng có 19,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính theo khu vực kinh tế, 6 tháng đầu năm 2024 có 781 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2023; 19 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 5,3%; 60,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 6,4%.

dn-tam-ngung-kinh-doanh-trong-6-thang-tu-nam-2020-den-2024-588.jpg
10-nganh-nghe-co-so-luong-dn-tam-ngung-kinh-doanh-co-thoi-han-nhieu-nhat-trong-6-thang-dau-nam-2024-5674.jpg

Cũng trong tháng, có 5.418 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2023; 5.404 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 18,8% và giảm 6%; có 2.228 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 44,9% và tăng 50,3%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 71,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2023; gần 28,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3%; 10,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,4%. Bình quân một tháng có gần 18,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

dn-quay-tro-lai-hoat-dong-trong-6-thang-tu-nam-2020-den-2024-7253.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-quay-tro-lai-hoat-dong-nhieu-nhat-trong-6-thang-dau-nam-2024-2114.jpg

Đồng thời, theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 2 của năm 2024 cho thấy: Có 37,4% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý trước; 41,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 21% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý 3 của năm 2024, có 40,7% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 2 này; 42,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước lạc quan nhất với 83,6% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của quý 3 năm 2024 tốt hơn và giữ ổn định so với quý này; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp FDI và khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước lần lượt là 83,2% và 82,7%.

dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-trong-6-thang-tu-nam-2020-den-2024-5879.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-nhieu-nhat-trong-6-thang-dau-nam-2024-3745.jpg

Về khối lượng sản xuất, có 38,7% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp ở quý này tăng so với quý trước; 40,5% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 20,8% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng của quý 3 năm 2024 so với quý 2: Có 39,8% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 44% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 16,2% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Về đơn đặt hàng, có 34,6% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng ở quý 2 năm 2024 cao hơn quý trước; 44,3% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 21,1% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm. Xu hướng của quý 3 năm 2024 so với quý này: Có 38% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 45,8% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định và 16,2% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý 2/2024 so với quý 12024, có 28,8% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới ở quý này cao hơn quý trước; 49,6% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 21,6% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng của quý 3 năm 2024 so với quý này: Có 33,1% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 50,6% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 16,3% số doanh nghiệp dự kiến giảm.

Có thể bạn quan tâm