Tổng Cục Thống kê: Tín dụng toàn nền kinh tế tăng trưởng 10.54%

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê vừa công bố, tính đến 20/9, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10.54%, trong khi, cùng thời điểm năm 2021 tăng 7.17%.

Tổng phương tiện thanh toán tăng 2.49% so với cuối năm 2021; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4.04%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10.54%.

Ngoài ra, trước xu hướng lạm phát quốc tế vẫn tiếp tục ở mức cao và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất lần thứ năm trong năm nay thêm 0.75% vào ngày 22/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh các mức lãi suất.

Với mục đích để tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

tăng trưởng tín dụng
Tổng cục Thống kê cũng cho biết, thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, tỷ giá USD/VND diễn biến trong tầm kiểm soát, phù hợp với điều kiện thị trường

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 4.0%/năm lên 5.0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 2.5%/năm lên 3.5%/năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng từ 5.0%/năm lên 6.0%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng tăng từ 0.2%/năm lên 0.5%/năm; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4.0%/năm lên 5.0%/năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Quỹ tín dụng Nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô từ 4.5%/năm lên 5.5%/năm.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, tỷ giá USD/VND diễn biến trong tầm kiểm soát, phù hợp với điều kiện thị trường, cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ. Thanh khoản thị trường về cơ bản vẫn được NHNN đảm bảo.

Hoạt động thanh toán trong nền kinh tế diễn ra an toàn, hiệu quả, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán tiếp tục được hoàn thiện. Đáng chú ý, thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh.

Có thể bạn quan tâm