TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỉ đồng

TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỉ đồng

Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp TPBank tăng thêm hệ số an toàn vốn, nâng cao năng lực tài chính, tới gần hơn mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 32% năm 2021.

NHNN đã chính thức chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) được tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỉ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ của ngân hàng lên hơn 11.716 tỉ đồng.

Số vốn tăng thêm sẽ được huy động từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của TPBank thông qua.

Ngân hàng cho biết việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp củng cố thêm hệ số an toàn vốn CAR, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tăng khả năng đề kháng trước những khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt khi TPBank đã hoàn thiện và áp dụng cả 3 trụ cột theo chuẩn Basel II.

Quảng cáo

Nguồn vốn bổ sung cũng sẽ giúp TPBank có nền tảng vững chắc để đạt mục tiêu 5.800 tỉ đồng lợi nhuận trong năm nay, tăng 32% so với năm 2020.

Tính đến cuối Quý 1/2021, tổng tài sản của TPBank tăng 22,38% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 216 nghìn tỉ đồng. Huy động trên thị trường 1 đạt hơn 144 nghìn tỉ đồng, tăng 36,06%. Tốc độ tăng trưởng nhanh về tổng tài sản và huy động đã củng cố thêm nền tảng vốn cho ngân hàng, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh mở rộng.

Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong thời gian này đạt xấp xỉ 2.800 tỉ đồng, tăng 15,17% so với quý I/2020. Trong quý I, ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.422 tỉ đồng, tăng 40,87% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập thuần từ dịch vụ trong thời gian qua đã trở thành một trong những điểm sáng lớn cho thấy sự đa dạng hóa nguồn thu của ngân hàng đang phát huy hiệu quả cao. Thu nhập thuần từ dịch vụ của TPBank trong 3 tháng đầu năm tăng xấp xỉ 80% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả kinh doanh nêu trên, TPBank tiếp tục ghi tên vào nhóm các ngân hàng có hiệu quả sử dụng vốn cao nhất trong hệ thống. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của ngân hàng đạt 2,16%, trong khi đó tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26,24%. Hiệu quả sử dụng vốn của TPBank trong quý I vừa qua cũng được phản ánh rõ nét hơn trong nỗ lực tối ưu hóa đồng vốn, với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đã giảm từ 39,69% cuối năm 2020 xuống còn 35,2%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp thành phố và Hội doanh nghiệp ngành nghề trên địa bàn đã có phản ánh, khi doanh nghiệp phải mua bảo hiểm mới được vay vốn xảy ra tại một số ngân hàng.

Thứ hai, 28/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia