TPBank tiếp tục xin ý kiến cổ đông về kế hoạch tăng vốn

Ngân hàng TMCP Tiên Phong vừa ra thông báo lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án tăng vốn lần 2 năm 2021.
TPBank tiếp tục xin ý kiến cổ đông về kế hoạch tăng vốn

Theo đó, thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến từ ngày 15-27/10/2021. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 11/10/2021. Tỷ lệ thực hiện là 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền biểu quyết. Kế hoạch tăng vốn cụ thể hiện vẫn chưa được ngân hàng công bố.

Trong kế hoạch thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021, TPBank chỉ có 1 đợt tăng vốn là phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm tăng vốn điều lệ. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng thêm 1.000 tỷ đồng, lên gần 11.717 tỷ đồng.

Mới đây, TPBank đã hoàn thành kế hoạch trên với giá phát hành là 33.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền ngân hàng thu về từ đợt phát hành là 3.300 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến không chia cổ tức trong năm nay mà sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Kết thúc nửa đầu năm 2021, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.007 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ 2020. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu được duy trì thấp 1,1%, trong đó phân khúc khách hàng cá nhân có tỷ lệ nợ xấu 1,5% và phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa có nợ xấu 0,8%.

TPBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng 30% trong năm 2020; 16,6% sau 8 tháng 2021 và được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành 17,4% trong quý III/2021.

Có thể bạn quan tâm