TP.HCM: Giải quyết vướng mắc các dự án tái định cư Khu Công nghệ cao

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo sở ban ngành giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án tái định cư phục vụ Khu Công nghệ cao.
TP.HCM: Giải quyết vướng mắc các dự án tái định cư Khu Công nghệ cao

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giải quyết theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND Q.9 về điều chỉnh, bổ sung mục tiêu sử dụng đối với 7 dự án tái định cư từ phục vụ Khu Công nghệ cao thành phục vụ tái định cư dự án Khu Công nghệ cao và các dự án chỉnh trang đô thị, công ích sử dụng vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách.

Cụ thể gồm các dự án: Khu tái đinh cư Long Sơn, Khu tái định cư Man Thiện, Khu tái định cư Cây Dầu 1, Khu tái định cư Cây Dầu 2, Khu tái định cư Cầu Xây, Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 1) và Khu tái định cư Long Cửu (giai đoạn 2).

Riêng đối với các dự án thuộc Khu tái bố trí dân cư 18,75 ha tại P.Hiệp Phú và P.Tăng Nhơn Phú A, UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao rà soát, báo cáo các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh tăng quy mô dự án, thay đổi chủ trương sử dụng nguồn vốn đầu tư dự án trong giai đoạn Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và UBND TP.HCM (chủ sở hữu).

Đồng thời, giao Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV rà soát, báo cáo cơ sở pháp lý của việc ủy quyền cho Hội đồng thành viên Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao thực hiện quyết toán dự án (sau khi Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn) hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc để hướng dẫn Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao thực hiện quyết toán các dự án có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND Q.9 và các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung mục tiêu tại quyết định thu hồi và giao đất đối với 7 dự án nêu trên đảm bảo theo quy định pháp luật.

Trong đó, ưu tiên xem xét đối với dự án Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2) để phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích, trọng điểm cấp bách trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng phải tham mưu, đề xuất giải quyết kiến nghị của UBND Q.9 về xác định giá nền đất dự án khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2) để ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q,9 và trình UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định, đảm bảo tiến độ bố trí nền tái định cư cho các hộ dân.

Có thể bạn quan tâm