Trái phiếu BIDV: Mua lại 12.672 tỷ đồng, phát hành thêm gấp đôi

Theo HNX, trong 9 tháng của năm 2022, BIDV đã mua lại 17 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị mua lại 12.672 tỷ đồng, và phát hành 28 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 21.872 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu BIDV được mua lại trước hạn trong tháng 4 và tháng 5/2022 là 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.216 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu  này được phát hành vào năm 2020, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào tháng 4 – 5/2027.

Tháng 6/2022, BIDV mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu được phát hành vào tháng 6/2020, kỳ hạn 7 năm, tổng giá trị 4.506 tỷ đồng.

Trong 2 tháng 7 và 8/2022, BIDV tiếp tục mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu, tổng giá trị 5.859 tỷ đồng.

Tháng 9/2022, ngân hàng mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu, giá trị 1.091 tỷ đồng.

trái phiếu BIDV

Quảng cáo

Trong thời gian này, BIDV cũng phát hành tới 28 lô trái phiếu BIDV khác nhau với tổng giá trị lên đến 21.872 tỷ đồng.

Trong tháng 4 và tháng 5/2022, ngân hàng phát hành thành công 4 lô trái phiếu 2.350 tỷ đồng.

Tháng 6/2022, BIDV đã huy động tới 12.155 tỷ đồng trái phiếu thông qua 10 lô trái phiếu khác nhau. Sang tháng 7/2022, ngân hàng tiếp tục phát hành 8 lô trái phiếu với tổng giá trị 4.649 tỷ đồng.

6 lô trái phiếu còn lại với giá trị 2.718 tỷ đồng được ngân hàng này phát hành trong tháng 8 và tháng 9.

Tính đến ngày 30/9/2022, Ngân hàng BIDV đang lưu hành tới 109 lô trái phiếu với giá trị hơn 55.948 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tại ngày 30/09/2022 của BIDV ghi nhận đạt 20.125 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 80%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của ngân hàng này tăng từ 1% đầu năm lên 1,35%...

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tính đến thời điểm cuối tháng 11/2022, nhóm ngân hàng hiện vẫn dẫn đầu về giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 136.371 tỷ đồng. Theo sau là nhóm bất động sản, xây dựng, tài chính,...

Thứ sáu, 09/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia