Trình Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trước 10/11

Trình Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trước 10/11

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao thực hiện 8 nhiệm vụ "nóng" trong năm 2022.

Lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 1 trong 8 nhiệm vụ cấp bách cần phải được Bộ này thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện lập quy hoạch còn chậm.

8 nhiệm vụ "nóng" của Bộ Tài Nguyên và Môi trường phải thực hiện gồm: 2 quy hoạch quốc gia: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030; 6 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030: Quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; quy hoạch bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phải tập trung, khẩn trương lập và trình Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ đề ra.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng vừa phát hiện, tạm giữ 2 phương tiện có hành vi khai thác trái phép khoáng sản trên khu vực biển thành phố Hải Phòng, thu giữ 1.200 m3 cát cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Thứ tư, 17/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia