UBCKNN xử phạt Louis Capital 145 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Công ty cổ phần Louis Capital bị xử phạt hành chính 145 triệu đồng đối với sai phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019.
UBCKNN xử phạt Louis Capital 145 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa mới công bố, ngày 12/11/2021, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital (tên cũ là Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang; mã: TGG).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), UBCK phạt quyết định phạt tiền 60 triệu đồng đối với Louis Capital vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV/2019 theo quy định.

Đồng thời, UBCK phạt tiền 85 triệu đồng đối với vi phạm: Công bố thông tin sai lệch tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý IV/2019, theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, theo báo cáo công bố ngày 16/3/2020, Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn (Công ty Hoà Sơn) là khoản đầu tư vào công ty liên kết, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty Hòa Sơn là 66%, Thanh tra UBCK cho rằng điều này là chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Biện pháp khắc phục hậu quả mà Louis Capital phải chịu là buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu TGG chốt phiên 16/11 ở mức 24.200 đồng/cp, tương ứng giảm 68% so với mức đỉnh 74.800 đồng/cp hôm 22/9.

Bên cạnh Louis Capital, UBCKNN còn xử phạt 60 triệu đồng đối với Kính Đáp Cầu (UPCoM: DSG) do công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 đã kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020, báo cáo tài chính quý 2 năm 2020, báo cáo thường niên năm 2018, năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2019

Có thể bạn quan tâm