Ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Kho bạc Nhà nước sẽ ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, đảm bảo duy trì thông suốt hoạt động KBNN các cấp trên phạm vi toàn quốc. Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN và Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ cấp bách quan trọng.

Tổng Giám đốc KBNN cũng yêu cầu các đơn vị chủ động đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, gửi hồ sơ thanh toán ngay đến KBNN để làm thủ tục thanh toán. 

Đồng thời, KBNN các tỉnh, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thủ trưởng các KBNN trực thuộc trong việc giải quyết hồ sơ thanh toán nguồn vốn ngân sách nhà nước qua KBNN trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cũng như các hồ sơ không qua dịch vụ công trực tuyến để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, nghiêm khắc xử lý những hồ sơ chậm mà không rõ lý do.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện liên quan giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải ngân vốn tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thứ bảy, 16/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia