Việt Nam xuất siêu 1,1 tỷ USD trong tháng 10

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 ước đạt 53,5 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hoá cả nước thực hiện trong tháng 10 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD, khi nhập khẩu giảm so với tháng 9 và xuất khẩu tăng nhẹ 1%.

 Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa vẫn nhập siêu 1,45 tỷ

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10-2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 27,3 tỷ USD, tăng nhẹ 1% so với tháng trước và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng năm 2021, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2021, nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 3,03 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 238,81 tỷ USD, tăng 17,3%. Nhóm nông sản, lâm sản đạt 19,2 tỷ USD, tăng 15,1%. Nhóm hàng thủy sản đạt 6,89 tỷ USD, giảm 0,8%.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 76 tỷ USD, tăng đến 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 44,2 tỷ USD, tăng 16,8%.

Thị trường EU đạt 31,7 tỷ USD, tăng 8,9%. Thị trường ASEAN đạt 23 tỷ USD, tăng 21,3%. Hàn Quốc đạt 17,9 tỷ USD, tăng 11,2%; Nhật Bản đạt 16,1 tỷ USD, tăng 2,2%.

Quảng cáo

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa thực hiện tháng 10-2021 giảm 1,7% so với tháng 9, ước tính 26,2 tỷ USD. Tuy nhiên nếu so với tháng cùng kỳ 2020, con số này tăng 8,1%.

Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước 269,38 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước. Có 39 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 91,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2021, nhóm tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, ước 252,21 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 128,08 tỷ USD, tăng 35,2% và chiếm 47,5%. Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 17,17 tỷ USD, tăng 22,5% và chiếm 6,4%.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 10 tháng qua, với kim ngạch đạt 89,4 tỷ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Hàn Quốc đứng thứ 2 với 45,5 tỷ USD, tăng 21,4%.

Thị trường ASEAN đạt 33 tỷ USD, tăng 34,8%. Nhật Bản đạt 18 tỷ USD, tăng 9%. Thị trường EU đạt 13,8 tỷ USD, tăng 15,9%. Hoa Kỳ đạt 13 tỷ USD, tăng 13,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1,45 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,63 tỷ USD.

10 tháng năm nay, Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,73 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 21,28 tỷ USD.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia