VinaCapital tiếp tục bán cổ phần Cao su Phước Hoà

Trong tháng 8, quỹ VinaCapital liên tục bán ra 1,6 triệu cổ phần tại Cao su Phước Hòa, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,91% xuống còn 5,76% vốn điều lệ.

Cụ thể, vào đầu tháng 8, nhóm quỹ VinaCapital có 9,4 triệu cổ phần.

Sau đó, quỹ thành viên Vietnam Investment Property Holdings Limited thoái 115.700 cổ phiếu PHR. Đến ngày 10/8, quỹ này tiếp tục bán 460.500 cổ phiếu PHR.

Một quỹ khác là Windstar Resources Limited thuộc VinaCapital cũng đã bán 771.200 cổ phiếu PHR trong ngày 25/8 vừa qua. Tạm tính theo thị giá phiên giao dịch là 69.600 đồng/cp, VinaCapital đã thu về 53,7 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Sau khi liên tục bán ra, đến nay lượng lượng sở hữu của nhóm VinaCapital tại Cao su Phước Hòa còn 5,76% vốn điều lệ với 7,8 triệu cổ phần.

Trong quý II/2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 241,35 tỷ đồng, giảm 49,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 54,8 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,1% lên 16,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 40,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 27,12 tỷ đồng về 40,27 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 18,4%, tương ứng giảm 7,03 tỷ đồng về 31,25 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 40,9%, tương ứng tăng thêm 6,87 tỷ đồng lên 23,67 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,3%, tương ứng tăng thêm 2,51 tỷ đồng lên 26,98 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 85,1%, tương ứng giảm 7,16 tỷ đồng về 1,25 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 606,89 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 353,87 tỷ đồng, tăng 108,5% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm