VPBank giải trình lãi sau thuế quý III/2022 tăng gần 63%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về biến động lợi nhuận sau thuế quý III/2022 với quý III/2021.

Theo VPBank, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của ngân hàng quý III/2021 là 3.838 tỷ đồng, tăng 1.482 tỷ đồng, tương đương 62,94% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngân hàng và các công ty con quý III/2022 là 3.542 tỷ đồng, tăng 1.381 tỷ đồng, tương đương 63,94% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất quý III/2022 biến động so với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ nhiều nguyên nhân.

VPBank
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hợp nhất của VPBank tăng 444,2 tỷ đồng (tăng 8,92%).

Thứ nhất, thu nhập lãi thuần riêng lẻ của VPBank tăng 1.954 tỷ đồng (tăng 44,25%) chủ yếu do thu nhập cho vay của riêng ngân hàng mẹ tăng 2.760 tỷ đồng trong khi chi phí lãi tăng 1.566 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần hợp nhất tăng 2.920 tỷ đồng (tăng 38,94%) chủ yếu do thu nhập lãi cho vay hợp nhất tăng 3.753 tỷ đồng. Trong khi, chi phí lãi chỉ tăng 1.443 tỷ đồng.

Thứ 2, thu nhập thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư riêng lẻ của ngân hàng là 10 tỷ đồng giảm gần 717 tỷ (giảm 98,58%) so với kỳ 2021.

Thứ 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng riêng lẻ của VPBank giảm 110, 5 tỷ đồng (giảm 5,69%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hợp nhất tăng 444,2 tỷ đồng (tăng 8,92%).

Việc trích lập dự phòng của ngân hàng này được thực hiện trên cơ sở dư nợ tín dụng và phân loại nợ của khách hàng theo quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam có hiệu lực tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Trong đó đã bao gồm chi phí dự phòng trích lập bổ sung theo Thông tư số 03/2021 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Do các nguyên nhân nêu trên, cùng với sự biến động trong thu nhập thuần của các hoạt khác nên tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong quý III/2022 của ngân hàng riêng lẻ đạt 8.525 tỷ đồng. Và tổng thu nhập từ hoạt kinh doanh hợp nhất của ngân hàng và các công ty con đạt 13.473 tỷ đồng.

Đồng thời, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của VPBank đạt 4.797 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.514 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 3.838 tỷ đồng, tăng 1.482 tỷ đồng, tương ứng 62,94%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngân hàng và các công ty con là 3.542 tỷ đồng, tăng 1.381 tỷ đồng, tương đương 63,94% so với cùng kỳ năm 2021.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Hơn 140 triệu quyền mua cổ phiếu LPB của VNPost bị ế

Hơn 140 triệu quyền mua cổ phiếu LPB của VNPost bị ế

Buổi xác định kết quả thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu LPB của VNPost vào ngày 20/9/2023 đã không diễn ra không có nhà đầu tư đăng ký tham gia thỏa thuận trực tiếp hơn 140,5 triệu quyền mua cổ phiếu LPB của VNPost...

SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

Với danh mục sản phẩm đa dạng, thủ tục tinh gọn, dịch vụ chất lượng cao dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, SHB vừa được tạp chí quốc tế Alpha Southest Asia bình chọn là “Ngân hàng Micro SME tốt nhất tại Việt Nam”.

Lãi suất cho vay mua nhà tại TPBank từ 6,9%/năm

Lãi suất cho vay mua nhà tại TPBank từ 6,9%/năm

Trong làn sóng giảm chi phí vốn cho người dân và doanh nghiệp, TPBank công bố giảm lãi suất toàn bộ khoản vay mới và hiện hữu, đặc biệt lãi suất cho vay lĩnh vực bất động sản xuống từ 6,9%/năm...