Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 13 tỷ USD trong 5 tháng

Kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm ước đạt 13,08 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2021, theo Bộ Công Thương.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 13 tỷ USD trong 5 tháng

Có thể bạn quan tâm