Bài học

17:35, 03/06/2019

Đúng hơn chúng ta nên gọi đó là Nghệ thuật kinh doanh của IKEA. Họ đã làm nó rất tốt, để ai cũng cảm thấy hài lòng dù cho vừa bị "dụ" mở hầu bao.