bảo hiểm

Thứ ba lúc 16:21

Trước những dự báo về lợi nhuận giảm mạnh do dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải “lỗi hẹn” chia cổ tức cho cổ đông hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Nhưng Tập đoàn Bảo Việt vẫn dự kiến dành gần 600 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.