chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

07:55, 12/09/2019

Trung Quốc tuyên bố miễn thuế quan bổ sung cho 16 loại mặt hàng sản phẩm của Hoa Kỳ, một động thái diễn ra trong thời điểm các nhà đàm phán thương mại từ hai nước đang chuẩn bị gặp nhau vào cuối tháng