cổ phiếu FPT

14:30, 05/11/2019

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về việc đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền lượng lớn cổ phiếu FPT và cổ phiếu MWG từ các quỹ ngoại cho nhau.