cổ phiếu LPB

16:10, 18/03/2019

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) sẽ lùi thời gian họp Đại hội cổ đông sang 24/4/2019, giữ nguyên các nội dung liên quan cuộc họp như thông báo trước đó.