công nghệ thông tin

08:02, 09/08/2017

Ngành công nghệ là ngành có sự phân biệt giới tính khá cao. Đến nay, dù đã nỗ lực vận động thay đổi nhưng tình trạng này không được cải thiện nhiều.