Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed)

10:38, 24/03/2020

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã đưa ra một loạt các chương trình đặc biệt nhằm hỗ trợ nền kinh tế đối phó với tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.