Emagazine

08:00, 02/09/2020

Có thời con người ta không nhớ nhiều về quá khứ, cứ phăng phăng hướng về phía trước nhưng rồi đến lúc, tuổi thơ giống như những thước phim quay chậm cứ dần dần hiện về trong ký ức rõ nét và đầy tràn xúc cảm…