EVFTA

15:56, 15/07/2020

Ngày 14/7, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng thể thao Hà Lan (FGSH) tổ chức Diễn đàn giao thương trực tuyến hàng thể thao Việt Nam - Hà Lan 2020.