hiệp định tự do thương mại EVFTA

09:07, 08/07/2020

EVFTA và CPTTP là hai hiệp định Việt Nam lần đầu tiên có cam kết cắt giảm về thuế xuất khẩu. Để được hưởng những ưu đãi về thuế xuất khẩu trong EVFTA doanh nghiệp cần lưu ý đáp ứng một số thủ tục để hưởngcác ưu đãi thuế trong EVFTA.