Huawei

13:10, 28/06/2020

Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam cũng là doanh nghiệp nước ngoài duy nhất trong lĩnh vực cung cấp giải pháp hạ tầng viễn thông đạt được thành tích này trong 3 năm 2016, 2018 và 2019.