Huawei

39 giờ trước

Huawei đang tìm cách lật ngược phán quyết của Uỷ ban truyền thông liên bang Hoa Kỳ (FCC) về việc cấm sử dụng Quỹ Dịch vụ Toàn cầu (USF) mua thiết bị từ Huawei.