mỗi tuần một cổ phiếu

15:36, 01/04/2020

CTCK HSC cho rằng, cổ phiếu VNM của Vinamilk đang mức thấp nhất của 7 năm, cùng với những tiềm lực của doanh nghiệp đã tạo nên sức hấp dẫn của mã cổ phiếu này trong dài hạn.