phát hành trái phiếu

HNX cho biết, trong 8 tháng năm 2019, có 5 đợt đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế thì chỉ có duy nhất đợt phát hành của VPBank là thành công.

11:45, 18/09/2019
VCI phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu
08:15, 17/01/2019
Quốc Trọng