Thêm 5.250 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn vào cuối tháng 4

Lượng trái phiếu này tập trung cho 10 doanh nghiệp từ 6 ngành kinh doanh khác nhau như năng lượng, ngân hàng, tài chính… trong đó, doanh nghiệp ngành bất động sản chiếm hơn 36% tổng số…
trái phiếu
Trong tuần cuối của tháng 4, sẽ có 10 doanh nghiệp đến hạn trái phiếu với tổng giá trị lên đến 5.252 tỷ đồng

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, kết thúc tuần thứ 3 của tháng 4/2023, thông tin trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa ghi nhận có đợt phát hành nào trong tháng được công bố. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận trong năm 2023 đạt gần 29.000 tỷ đồng.

Trong đó, lượng phát hành ra công chúng là 6 đợt với giá trị 3.500 tỷ đồng, chiếm 12% khối lượng phát hành và 14 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 25.500 tỷ đồng, chiếm 88% còn lại.

Cùng với đó, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 4/2023 là gần 4.600 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo VBMA, tính đến ngày 21/4, tổng giá trị trái phiếu đến hạn còn lại trong tháng 4/2023 là gần 6.400 tỷ đồng. Ngân hàng và bất động sản là hai nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn nhất, lần lượt là 2.500 tỷ đồng và hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm 39% và 31% giá trị đến hạn.

Trong tuần cuối tháng 4/2023 (24/4 - 29/4), lượng trái trái phiếu doanh nghiệp đến hạn là 5.250 tỷ đồng, số trái phiếu này đến từ 10 doanh nghiệp thuộc 6 ngành kinh doanh khác nhau. Cao nhất trong đó là ngành bất động sản với số tiền đến hạn là 1.900 tỷ đồng (36%) từ 7 lô trái phiếu có giá trị từ 50 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng.

Đứng thứ hai, ngành ngân hàng với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng (29%) đến từ 2 lô trái phiếu 50 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Sếp thứ ba là ngành tài chính với giá trị 1.000 tỷ đồng (19%). Số còn lại là ngành chứng khoán, dịch vụ tiêu dùng và năng lượng là 850 tỷ đồng.

Về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023 (tính đến ngày 21/4) mới chỉ ghi nhận sẽ có 2 đợt phát hành mới gồm: Thứ nhất, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo. Theo đó, Hội đồng Thành viên công ty này thông qua chào bán tối đa 1.000 tỷ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm với kỳ hạn tối đa 60 tháng kể từ ngày phát hành ra công chúng trong Quý II/2023.

Thứ hai, Công ty CP Vinhomes, với kế hoạch phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành với lãi suất phát hành tối đa 15%/năm, thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng.

Có thể bạn quan tâm