HNX chấp thuận niêm yết 6 lô trái phiếu của Ngân hàng Bắc Á với trị giá hơn 255 tỷ đồng

6 lô trái phiếu của Ngân hàng Bắc Á có tổng giá trị hơn 255 tỷ đồng. Trong đó lô BAB122032 dự kiến phát hành nhiều nhất với giá trị 198,5 tỷ đồng…
Ngân hàng Bắc Á

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo chấp thuận niêm yết 6 lô trái phiếu BAB123007, BAB123006, BAB123005, BAB122032, BAB12031, BAB12030 của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (BacABank, mã chứng khoán: BAB) với tổng trị giá phát hành hơn 255 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với mã trái phiếu BAB123007, ngân hàng dự kiến phát hành 5,8 tỷ đồng trái phiếu. Mã BAB123006 phát hành 10 tỷ đồng trái phiếu; mã BAB123005 phát hành 4,7 tỷ đồng trái phiếu. Đối với mã BAB122032, doanh nghiệp dự kiến phát hành nhiều nhất với giá trị 198,5 tỷ đồng; mã BAB12031 phát hành 31,4 tỷ đồng; mã BAB12030 phát hành 5,45 tỷ đồng.

Được biết ngày phát hành của các lô trái phiếu này là ngày 27/2/2023, ngày đáo hạn là 27/2/2030, kỳ hạn 7 năm kể từ này phát hành. 

Ngân hàng Bắc Á cũng thông tin thêm về lãi suất của các lô trái phiếu trên, ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua trái phiếu. Ngày xác định lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là ngày làm việc thứ bảy trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi. Theo nguyên tắc trên, lãi suất kỳ tính lãi thứ 1 kể từ (và bao gồm) ngày 27/2/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/2/2024 là 10,5%/năm.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.032 tỷ đồng, hoàn thành 103,2% kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ đạt mức hơn 8.134 tỷ đồng, huy động vốn tăng 6,1% so với năm 2021. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt, công tác xử lý nợ xấu hoàn thành mục tiêu đặt ra, tỷ lệ nợ xấu là 0,55%, giảm 0,22% so với năm 2021.

Bên cạnh đó, Bac A Bank đã hoàn thành giai đoạn I dự án Kiosk Banking, đánh dấu bước ngoặt phát triển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số.

Quý 1/2023, BacABank ghi nhận 335 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng đến 36% so với cùng kỳ năm 2022 và là ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong quý tính đến thời điểm hiện tại.

Tuy tăng trưởng lợi nhuận ở mức cao nhất, nhưng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này lại nằm trong nhóm thấp nhất hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu tại BacABank vào thời điểm cuối tháng 3 chỉ ở mức 0,57%.

Ngân hàng Bắc Á
Diễn biến giá cổ phiếu BAB thời gian qua.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu BAB đang dừng ở mức 13.600 đồng/cổ phiếu tại ngày 25/5/2023, giảm 23% so với cuối năm 2022. Thị giá vốn hóa trên thị trường vào khoảng 11.251 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm