phát triển du lịch

17:30, 08/04/2020

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng (DTPF).