rủi ro tín dụng

11:36, 16/01/2020

Sau 3 năm chuẩn bị, Basell II đã chính thức được áp dụng. Ngành ngân hàng bước vào tiến trình xây dựng một hệ thống lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia bền vững được đánh dấu bởi những ngân hàng có năng lực toàn diện.