shb

14:15, 09/07/2019

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa ra mắt sản phẩm cho vay vốn lưu động với tài sản đảm bảo là bộ chứng từ xuất khẩu với nhiều ưu đãi vượt trội.