Sở Giao thông vận tải Hà Nội

14:10, 17/04/2020

UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt chủ trương cho phép UBND huyện Mỹ Đức chuẩn bị đầu tư dự án trên bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.