Hà Nội yêu cầu các hãng xe công nghệ nghiêm túc báo cáo định kỳ về hoạt động

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải công nghệ như Grab, Be, FastGo.. thực hiện đầy đủ việc báo cáo về hoạt động định kỳ mỗi tháng.
Hà Nội yêu cầu các hãng xe công nghệ nghiêm túc báo cáo định kỳ về hoạt động

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các đơn vị này chưa được thực hiện đầy đủ.

Hiện tại, hoạt động vận tải dần khôi phục trở lại, do đó để có dữ liệu phục vụ công tác quản lý, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (ứng dụng gọi xe dưới 9 chỗ, xe hai bánh vận chuyển hàng hóa và hành khách) trên địa bàn thành phố phối hợp cung cấp các nội dung cơ bản về quá trình hoạt động.

Cụ thể, đối với xe hợp đồng dưới 9 chỗ: báo cáo định kỳ kết quả hoạt động vận tải theo mẫu gửi kèm; trong đó thể hiện rõ các thông tin: tên đơn vị vận tải, số giấy phép, trụ sở chính, số lượng xe tham gia hoạt động, số chuyến xe thực hiện trong tháng.

Đối với xe hai bánh vận chuyển hàng hóa và hành khách, báo cáo định kỳ kết quả hoạt động vận tải theo biểu mẫu, trong đó nêu rõ các thông tin: số lượng xe hoạt động trong tháng, số lượt xe vận chuyển…

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị, bắt đầu từ tháng 9/2022, thời gian báo cáo định kỳ về hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải về sở phải thực hiện trước ngày 20 hàng tháng.

Có thể bạn quan tâm