startup

08:52, 21/11/2019

Hàng ngàn doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đã sẵn sàng để bùng cháy, nhưng thường thấy mình bị tê liệt hoặc bế tắc ở các mức độ khác nhau. Những bước đi sai lầm đã đưa họ vào một quỹ đạo chẳng dẫn đến đâu một cách nhanh chóng.

MindX gọi vốn thành công 500.000 USD
11:06, 22/10/2019
Hồ Hường
Startup Việt Nam còn thiếu điều gì?
08:10, 30/06/2019
Mộc Miên