startup

Thứ hai lúc 15:07

Startup Bizzi - nền tảng ứng dụng học máy xử lý tự động hóa đơn điện tử vừa huy động thành công khoản đầu tư từ quỹ 500 Startups Vietnam.

Networking – Những kỹ năng cần có của người CEO
08:21, 08/05/2020
Nguyễn Tuấn Hùng - CEO Nanado
"Bí quyết" số 1: Tập trung vào điều quan trọng nhất
08:55, 12/02/2020
Nguyễn Tuấn Hùng - CEO Nanado