tác động của dịch covid-19

Thứ ba lúc 15:19

Đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ khu vực doanh nghiệp chống chọi với Covid tại 380 doanh nghiệp, kết quả bất ngờ là chỉ có 22,25% các doanh nghiệp nhận được hỗ trợ...