Thế giới quản trị

09:14, 28/10/2019

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ (thành lập 2009), nhưng Công ty Thiên Lộc đã trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản nhờ đi theo một hướng riêng đó là chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công ty.