Thời trang

15:45, 06/05/2020

Nhiều ngôi sao thế giới đã “tham dự” MET Gala theo một cách an toàn và “giãn cách” hơn.