thủ tướng chính phủ

08:55, 18/09/2019

Mức thuế suất nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng dầu mỏ thô sẽ giảm từ 5% xuống còn 0%.