THƯƠNG HIỆU

07:45, 15/03/2018

2 đại diện đến từ Mekong Capital đã rút khỏi HĐQT và BKS của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) sau khi quỹ thoái toàn bộ vốn.