tỉnh Đồng Nai

07:16, 13/05/2020

Theo đại diện chủ đầu tư, Khu công nghệ cao Việt - Hàn là khu Techno Park hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đầu tiên trong cả nước.