tổng công ty đường sắt việt nam

07:20, 08/09/2016

Cơ quan thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) trong quản lý, sử dụng, đầu tư quỹ đất đai rộng lớn. Một số khu đất “vàng” đã nhanh chóng được đem