Tổng giám đốc

16:20, 12/06/2019

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc ngân hàng này đối với ông Đào Quang Trường kể từ ngày 7/6/2019.

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
11:10, 14/05/2019
Thành Nam
Vietnamobile thay Tổng giám đốc
14:15, 20/03/2019
Thành Nam
SAP Việt Nam có Tổng giám đốc mới
06:32, 18/08/2018
Hồ Hường