vắc xin ngừa Covid-19

Thứ năm lúc 10:17

Nghiên cứu thực tế lớn đầu tiên về vắc-xin Pfizer/BioNTech cho thấy loại vắc xin này có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn Covid-19.