vinaconex

14:05, 05/04/2020

Quyết định đổi tên từ Vinaconex 2 sang Vina 2, chuẩn bị tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng cải thiện tình hình tài chính sau khi Vinaconex thoái vốn.

Vinaconex nới room ngoại lên 49%
14:13, 01/11/2019
Anh Minh
Tòa án bác khiếu nại của Vinaconex
18:00, 03/04/2019
Anh Minh
Thế "kiềng ba chân" tại Vinaconex
07:40, 03/01/2019
Quốc Trọng