Vũ Hán

12:25, 13/01/2021

Chính quyền địa phương ở các khu vực gần Bắc Kinh đang tăng cường hạn chế hoạt động xã hội khi các ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng.