MB được chấp thuận tăng vốn thêm 1.028 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) lên mức 18.155 tỷ đồng.

MB được chấp thuận tăng vốn thêm 1.028 tỷ đồng

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ 17.127.409.090.000 đồng lên 18.155.053.630.000 đồng theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua.

MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Việc tăng vốn sẽ tiến hành qua 2 đợt. Đợt 1 tăng thêm 856 tỷ đồng qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2016 với tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 đến quý 4.

Đợt 2 sẽ phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với nguồn vốn tăng thêm là 171 tỷ đồng và cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện cũng là từ nay đến cuối năm 2017.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được phân bổ như sau: dự chi 270 tỷ để xây trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh và đầu tư công nghệ khác, còn 758 tỷ đồng để bổ sung các nguồn vốn khác.

>> Lợi nhuận tăng đột biến 35,6%, giá cổ phiếu MBB tăng 81%