Moody’s nâng hạn tín nhiệm ngân hàng VIB lên mức B1

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service nâng xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) lên mức B1 và chỉ số đánh giá rủi ro đối tác (CRA) của VIB lên mức Ba3.

Moody’s nâng hạn tín nhiệm ngân hàng VIB lên mức B1

Trước đó, ngày 14/8/2018, cùng với việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ B1 lên Ba3, Moody’s đã nâng mức xếp hạng tiền gửi dài hạn nội tệ và ngoại tệ của VIB lên mức B1.

Theo Moody’s, việc nâng bậc xếp hạng của VIB cùng một số ngân hàng khác của Việt Nam lần này cho thấy ghi nhận của Moody’s về các chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực, chất lượng tài sản và năng lực sinh lời của các ngân hàng được cải thiện.

Việc tạo ra các nguồn vốn chủ sở hữu mới từ kêu gọi vốn từ bên ngoài lẫn từ nguồn lợi nhuận để lại đã tạo nền tảng vốn tốt hơn cho các ngân hàng. Moody’s cũng cho rằng hệ số an toàn vốn hiện tại của các ngân hàng Việt Nam, mặc dù đang được cải thiện nhưng đang thấp hơn so với các ngân hàng cùng hạng ở khu vực.

Hiện, VIB hiện cũng là một trong 5 ngân hàng đã mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC, giảm gánh nặng chi phí dự phòng rủi ro. Nhờ đó, lợi nhuận của nhà băng này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, VIB cũng là 1 trong 2 tổ chức tín dụng thuộc danh sách 10 ngân hàng thương mại được NHNN phê duyệt triển khai sớm chuẩn Basel 2. Hiện VIB đã hoàn tất việc triển khai này và đăng ký với NHNN được áp dụng sớm chuẩn mực Basel 2 từ ngay trong năm 2018.

VIB hiện đang là một trong những ngân hàng có các chỉ tiêu sinh lời và quản trị rủi ro tốt nhất. Với con số lợi nhuận đã công bố 1.720 tỷ cho 9 tháng đầu năm, tỷ lệ ROE của VIB hiện đạt xấp xỉ 20% và dự kiến tiếp tục tăng trong quý 4.

Hệ số an toàn vốn của VIB hiện ở mức trên 12%, trong đó CAR Basel II ở mức trên 9,5%. Hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 38% vào ngày 30/9/2018, so với mức trần của NHNN đặt ra là 45%.

Trong 9 tháng qua, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 1.720 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước và đạt 86% kế hoạch cả năm. 

Tại thời điểm 30/9/2018, tổng tài sản của ngân hàng VIB tăng thêm 8% so với hồi đầu năm lên mức hơn 132.500 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt gần 95.200 tỷ đồng, huy động vốn đạt gần 89.200 tỷ, tăng lần lượt 13,1% và 14,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,5% trên tổng dư nợ, cao hơn mức 2,33% hồi giữa năm và số nợ xấu khoảng 2.380 tỷ đồng.

>> 9 tháng ngân hàng VIB lãi trước thuế 1.720 tỷ đồng