Ngân hàng ACB báo lãi ròng 828 tỷ đồng trong 6 tháng

Báo cáo tài chính quý 2 của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) cho thấy lợi nhuận sau thuế tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 353 tỷ đồng, luỹ kế nửa đầu năm đạt 663 tỷ đồng, tăng 16%. Ngân hàn
Báo cáo tài chính quý 2 của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) cho thấy lợi nhuận sau thuế tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 353 tỷ đồng, luỹ kế nửa đầu năm đạt 663 tỷ đồng, tăng 16%.

Tính riêng trong quý 2/2016, thu nhập lãi thuần đạt 1.707 tỷ đồng, tăng trưởng 25%. Ngoài hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 278 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động khác đạt 35 tỷ đồng (giảm 56% so với cùng kỳ năm trước), các hoạt động khác đều ghi nhận lãi gia tăng. Trong đó, lãi hoạt động dịch vụ tăng 32% lên 223 tỷ đồng, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gấp 2 lần lên 56 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ gần 1.171 tỷ đồng, tăng 21% chủ yếu do chi cho nhân viên và chi về tài sản; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 56% xuống 137 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế trong quý 2 ghi nhận 439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 353 tỷ đồng; tăng lần lượt 18% và 22% so với cùng kỳ năm trước.Theo giải trình của Công ty, sự gia tăng trong lợi nhuận đến chủ yếu từ thu nhập lãi thuần.

Quảng cáo

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 828,4 tỷ đồng, tăng 13% và bằng 55% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 663 tỷ đồng, tăng 16% so với 6 tháng đầu năm 2015.

Về dòng tiền hoạt động, trong nửa đầu năm, ACB thu từ các khoản nợ đã xóa/bù đắp bằng nguồn rủi ro hơn 39 tỷ đồng, giảm 21%. Dòng tiền từ thu nhập hoạt động dịch vụ nhận được 424 tỷ đồng, tăng 26%; thu nhập khác hơn 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 18 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản có của ACB đạt 221.826 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (201.457 tỷ đồng). Huy động vốn đạt 196.167 tỷ đồng, tăng 10.2%.

Cho vay khách hàng ghi nhận 156.279 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 1,.338 tỷ đồng, tăng 26% so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm từ 1,32% xuống 1,25%.

[caption id="attachment_5775" align="aligncenter" width="620"]Nợ có khả năng mất vốn của ACB đến hết tháng 6/2016 tăng tới 26% lên mức 1.338 tỷ đồngNợ có khả năng mất vốn của ACB đến hết tháng 6/2016 tăng tới 26% lên mức 1.338 tỷ đồng[/caption]

Có thể bạn quan tâm

Trước tác động của dịch Covid-19, nhiều ngân hàng đã phải điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh xuống mức thấp nhưng Kienlongbank lại là cái tên ngược chiều xu hướng.

Thứ bảy, 04/04/2020