Ngày 19/6 VPbank chốt danh sách cổ đông để phát hành 925 triệu cổ phiếu

Hơn 925 triệu cổ phiếu phát hành này sẽ được VPBank dùng để chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông, giúp ngân hàng tăng vốn lên mức 24.963 tỷ đồng.

Ngày 19/6 VPbank chốt danh sách cổ đông để phát hành 925 triệu cổ phiếu

Ngày 2/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo ngày 19/6/2018 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm. Tổng số lượng phát hành thêm là 925.668.770 cổ phiếu, tương ứng giá trị mệnh giá hơn 9.256 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 452.475.427 cổ phần để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017; phát hành 15.469.074 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; phát hành 457.724.267 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu phổ thông) là 61,817%. Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 30,217%, tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần là 31,6%.

Ngân hàng sẽ xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được phân bổ cho Quỹ thu hút nhân tài của ngân hàng do công đoàn VPBank Hội sở đứng tên.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng từ 15.706 tỷ đồng hiện tại lên 24.963 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/5/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 3836/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của VPBank lên mức 25.299 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

NHNN yêu cầu hội đồng quản trị VPBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Tính đến 31/3/2018, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 284.388 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý 1 tăng trưởng 35%, đạt hơn 2.619 tỷ đồng. 

Ngoài ra, VPBank hiện đang làm hồ sơ báo cáo việc mua lại hơn 73 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức để làm cổ phiếu quỹ, dự kiến thực hiện trong tháng 7/2018. 

>> Cổ phiếu VPB tăng trần 41.500 đồng/CP, người nhà sếp VPbank muốn gom 5 triệu cổ phiếu