NHNN mở rộng đối tượng được miễn giảm lãi vay

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách theo hướng mở rộng đối tượng khách hàng vay vốn được miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại nợ, vay mới ưu đãi...

NHNN vừa công bố dự thảo sửa đổi Thông tư 01, ban hành 13/3/2020, quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại dự thảo mới được ban hành, NHNN dự kiến sửa đổi về quy định khoảng thời gian phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và, hoặc lãi của khoản cho vay, cho thuê tài chính được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Theo đó, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản cho vay, cho thuê tài chính phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2020.

Trước đó, Thông tư 01 quy định khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày liền kề sau ba tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.

Quảng cáo

Lý giải về việc sửa đổi trên, NHNN cho biết, đến nay, Việt Nam đã và đang kiểm soát được dịch Covid-19, vì vậy, thời điểm mà Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch có thể sẽ đến sớm.

Tuy nhiên, tác động của dịch Covid-19 đến nước ta là rất lớn, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân, đồng thời, diễn biến dịch trên thế giới còn rất phức tạp, khó lường, tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh của Việt Nam nói chung, doanh nghiệp và người dân nói riêng.

Bên cạnh đó, do nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng, độ mở lớn, tính tự chủ và khả năng chống chịu còn hạn chế nên ngay cả trong trường hợp Việt Nam công bố hết dịch mà tình hình dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam và các doanh nghiệp vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 (do các hoạt động du lịch, hàng không, xuất nhập khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực).

Xuất phát từ đánh giá nêu trên, đồng thời, căn cứ vào 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 mà Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/5/2020, để đảm bảo tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, đồng thời, giúp các tổ chức tín dụng chủ động trong kế hoạch hỗ trợ khách hàng thì việc qui định khoảng thời gian cụ thể để xác định phạm vi nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19là cần thiết.

Cũng theo dự thảo mới, NHNN dự kiến là cho phép TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn đối với nợ được giải ngân từ ngày 23/1/2020 đến trước ngày 25/4/2020.

Có thể bạn quan tâm

Theo KBSV, lãi suất huy động vẫn có thể tăng nhẹ trong 6 tháng còn lại của năm 2020 khi tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng sẽ hồi phục, các hoạt động kinh doanh dần trở lại bình thường cũng như mặt bằng lãi suất cho vay đang ở mức thấp.

Thứ hai, 13/07/2020